नेपाल सरकार

वन तथा वातावरण मन्त्रालय

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग

नेपाल सरकार

वन तथा वातावरण मन्त्रालय

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग

कृष्णसार संरक्षण क्षेत्र कार्यालय

खैरापुर, बर्दिया

उद्देश्य

  • कृष्णसारकोे बासस्थानलाई सुरक्षित र व्यवस्थित गर्नु ।
  • संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापन योजना तयार गरेर स्वीकृत गराई वार्षिकरुपमा राजश्वको ३०–५०% उपलब्ध हुने रकमबाट कृष्णसार संरक्षण क्षेत्र ब्यवस्थापन परिषद्मार्फत संरक्षण तथा सामुदायिक विकासका कार्यहरु संचालन गर्नु ।
  • पर्यापर्यटन प्रवद्र्धनको गरी स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जनमा सुधार ल्याउनु ।