नेपाल सरकार

वन तथा वातावरण मन्त्रालय

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग

नेपाल सरकार

वन तथा वातावरण मन्त्रालय

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग

कृष्णसार संरक्षण क्षेत्र कार्यालय

खैरापुर, बर्दिया

कृष्णसार संख्या

हालसम्मको कृष्णसारको संख्यात्मक विवरण :

सालकृष्णसारको संख्यासालकृष्णसारको संख्या
२०३२२०५३१०१
२०३३२३२०५४११३
२०३४३८२०५५११३
२०३५-२०५६५०
२०३६-२०५७५३
२०३७२३२०५८५६
२०३८३८२०५९७४
२०३९-२०६०९२
२०४०६६२०६१८५
२०४११००२०६२१०७
२०४२१३०२०६३१३१
२०४३१५२२०६४१८५
२०४४१६४२०६५१९१
२०४५१७०२०६६२१९
२०४६१७७२०६७२२५
२०४७१७७२०६८२८०
२०४८१७७२०६९२८७
२०४९१५०२०७०३००
२०५०१०९२०७१२७४
२०५११११२०७२२३०
२०५२१०९२०७३२५७
२०७४२५७२०७५ आषाढ२०१

 

आ.व. २०७५/०७६ को कृष्णसारको मासिक संख्यात्मक विवरण :

महिनाभालेपोथीबच्चाजम्मा
श्रावण५१ १२५ १९ १९५
भाद्र५० १२५ १९ १९४
असोज४९ १२५ १९ १९३
कार्तिक४७ १२५ १९ १९१
मङ्सिर४६ १२५ १९ १९०
पौष४५ १२३ १९ १८७
माघ४३ १२२ १९ १८४
फाल्गुन
चैत्र
बैशाख
जेष्ठ
आषाढ