नेपाल सरकार

वन तथा वातावरण मन्त्रालय

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग

नेपाल सरकार

वन तथा वातावरण मन्त्रालय

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग

कृष्णसार संरक्षण क्षेत्र कार्यालय

खैरापुर, बर्दिया

विशेषता

  • नेपालमा कृष्णसारको एकमात्र प्राकृतिक वासस्थान ।
  • आन्तरिक पर्यटनको लागि उर्वर क्षेत्र ।
  • तराईमा अवस्थित नेपालको एक मात्र संरक्षण क्षेत्र ।
  • नेपालको सबैभन्दा सानो संरक्षित क्षेत्र ।
  • १४ प्रजातिका स्तनधारी जनावरहरु ।
  • ६४ प्रजातिका पंक्षीहरु ।
  • १०७ प्रजातिका वनस्पतिहरु ।