नेपाल सरकार

वन तथा वातावरण मन्त्रालय

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग

नेपाल सरकार

वन तथा वातावरण मन्त्रालय

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग

कृष्णसार संरक्षण क्षेत्र कार्यालय

खैरापुर, बर्दिया

कार्यक्रम / समाचार

संरक्षण सम्बन्धी स्कूल शिक्षा कार्यक्रम भब्यताका साथ सम्पन्न

संरक्षण सम्बन्धी स्कूल शिक्षा कार्यक्रमका कार्यक्रम संयोजक श्री धर्म बहादुर बुढाको संयोजकत्वमा मिति २०७४ फाल्गुन ९ गते श्री शम्भुशरण माध्यमिक विद्यालयमा संरक्षण सम्बन्धी स्कूल शिक्षा कार्यक्रम अन्तरगत मा.वि./नि.मा.वि. स्तरीय हाजिरी...